Ved at benytte denne hjemmeside, kan du vælge at acceptere vores cookie– og personoplysningspolitik.

Fravælg målrettet markedsføring: http://minecookies.org/fravalg


Vi indsamler aldrig personoplysninger uden, at du selv har givet os disse oplysninger. De indsamlede oplysninger sælges eller videregives ikke til tredjepart. På forskellig vis indsamler vi digitale oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Ingen af disse oplysninger gør det muligt at spore til dig som person, men alene den computer, hvorfra du har opnået adgang.


Du kan vælge, at sende dine personlige oplysninger til os online på forskellige måde. Enten ved at udfylde en registreringsformular online, ved at deltage i en konkurrence, registrere et køb eller abonnere på et nyhedsbrev.

Du kan også dele dine personlige oplysninger med os ved, at være i kontakt med en af vores medarbejdere via e-mail, telefon eller pr. post.

Når du sender dine personlige oplysninger, giver du os mulighed for at kontakte dig med et direkte svar på din forespørgsel eller sende dig relevante oplysninger om os og vores produkter.


Personlige oplysninger er nødvendige for, at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.


Ifølge persondataforordningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Yderligere bliver vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleret løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.


Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. 

Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.


I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataforordningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

Vi vil på forlangende altid udlevere en komplet udskrift af de data, vi opbevarer om dig.

Såfremt det ønskes, vil i desuden altid efterkomme en efterspørgsel fra den registrerede om sletning, berigtigelse eller videresendelse af data til en tredjepart.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.


Deling af personlige oplysninger

Vi kan også modtage dine personlige data fra parter. Det kan f.eks. ske i forbindelse med samarbejde med en virksomhed, hvor du allerede er kunde, eller hvis et af vores partnerselskaber oplyser om dine personlige data. Hvis du ikke ønsker, at vi skal bruge dine personlige oplysninger, som du ikke selv har sendt til os, kan du informere os herom på nedenstående adresse.
Vi deler kun dine data med tredjepart under følgende omstændigheder:

  • Såfremt det er nødvendigt til at give dig den bedste oplevelse af vores hjemmeside.
  • Såfremt du har anmodet herom – enten direkte eller ved at indgå en kontrakt med os – hvor det er en forudsætning for kontraktens opfyldelse.
  • At vi har lovhjemmel hertil
  • At du har givet udtrykkeligt samtykke hertil.

Vores hjemmeside kan indeholde hyperlinks til andre hjemmesider. Du bør nøje læse de pågældende hjemmesiders politik om beskyttelse af personlige oplysninger, da den kan være forskellig fra vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.


Spørgsmål og klagevejledning

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.


Dette website udbydes af:

Gouchault ApS
Karinebækvej 5
3100 Hornbæk

CVR: 40117725

Nogen spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Christine Gouchault på +45 53374181 eller mail: