Disse handelsbetingelser gælder, med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser eller service fra Gouchault ApS - CVR nr.40117725 - Karinebækvej 5, 3100 Hornbæk - mail: hej@christinegouchault.dk

 

Gratis sessioner

Ved tilbud af gratis samtaler/sessioner med Christine Gouchault, kan der bookes 1 samtale pr. person. Når tilbuddet om gratis session/samtale er afholdt, kan der fremover ikke gøres brug af lignende tilbud for samme person.

 

Fortrolighed:

Gouchault ApS behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Gouchault ApS i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Gouchault ApS deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand.

 

Betalingsbetingelser:

Alle priser er i danske kroner (DKK) eksklusiv moms.


Mentorforløb, kurser, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales.

Tilmelding er bindende. 

Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende. Og du hæfter for det fulde beløb.

Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.

Ved forsinket/udebleven betaling tillægges rente i henhold til Rentelovens regler.


Ved kortbetaling er du selv ansvarlig for at give besked, hvis du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på hej@christinegouchault.dk.


Aflysninger

Mentorforløb, kurser og 1:1 mentoring/coaching afholdes på de angivne tidspunkter. Skulle der være ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Aflyses en dag på mentorforløb eller kurser på foranledning af Gouchault ApS, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internet forbindelse.

 

Fortrydelsesfrist 

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har købt ydelsen.

Når der er mindre end 4 uger til afholdelse af workshops, mentorforløb mv frafalder de 14 dages fortrydelsesret.


Rettigheder:

Gouchault ApS har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentoringforløb og 1:1 mentoring

Ved køb af Gouchault ApS ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt. 

Gouchault ApS må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Såfremt det købte eller Gouchault ApS navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Gouchault ApS berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned.

 

Ansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Gouchault ApS måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, coaching, 1:1 mentoring og mentoring forløb, er begrænset til direkte skade og tab. 

Dog kan beløbet aldrig overstige mere end 50% af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører. Gouchault ApS skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Gouchault ApS har handlet simpelt uagtsomt.

 

Ændring af forretningsbetingelser;

Gouchault ApS har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

 

Lovvalg og værneting:

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Helsingør.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis du har spørgsmål.
Du kan fange mig på 53374181 eller sende en mail til:

Copyright Gouchault ApS